ตกปลาที่น่าตื่นเต้น: ใช้รถขุดขนาดใหญ่จับปลาได้จำนวนมาก ปั๊มความจุดูดน้ำจับปลาภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO